Translate   12 months ago

" دل " است دیگر
گاهی مچاله میشود در خود ،
گاهی فاصله میگیرد از همه
و هر چه کش می آورد خودش را
باز از لاک در نمی آید که نمی آید !
" دل " است دیگر
گاهی دلش میگیرد از هیچ
و از همه
گاهی خسته می شود از رفتن
از نرسیدن ،
و کز می کند کنج اتاق ،
" دل " است دیگر
گاه به دروغ هم که شده
لبخند اجباری تحویل می دهد به آدمها
گاهی هم حس میکند
همان اخم هم زیادیشان است ،
چه میشود کرد
دلمان را خوش کنیم باز به اینکه :
"این نیز بگذرد ..."

  • Like
  • Love
  • HaHa
  • WoW
  • Sad
  • Angry