24 w - مالزی.

چرا مالزی تنها کشوری هست که هنوزم با شریعت اداره میشود ؟- واقعیت های عجیب درباره مالزی|
#جعبه_اسرار