داستان زندگی مردی که 70 سال در دستگاه حبس شده است
#جعبه_اسرار