17 w - Translate

شر و شور و شیطون و پرحاشیه (پرحاشیه)
تو زرنگی و منم اون که ناشیه (که ناشیه)
صورت مینیاتوری و دل آهنی (دل آهنی)
خدا می دونه چی پشت این نقاشیه
چهره ی فریبنده ت و طعم شیرین خنده ت
دست شیطونو بستی، یه چند وقته شده بنده ت
می دونی چه قدر پرپر زدم که از دست نری؟
تو قفس می ساختی از عشق واس این پرنده ت
همه ش یه چیزی کم بود بین من و تو انگار
از من ساده اصرار، از تو یه ریز انکار
همه ش یه چیزی کم بود تو حالت نگاهت
همه ش یه حالی بودی، همه ش یه حالی داشتم
اصلاً چرا من انقدر عمرمو پات گذاشتم؟
حالا که نیستی فکر کن به کار اشتباهت

image