watermark logo

Sirusho - Huh-Hah

25 Views
Donate
Mickey Mouse
3
Published on 18 Oct 2020 / In Music

⁣Հուհ-Հահ, Հուհ-Հահ

I come from the city of Sun,
My ancestors - Mush u Van
The holy land of the the Ark - called Hayastan
For centuries we have tried
To keep our peace and our pride
Our faith has kept us go on
Through the hardest times

Ով քնած է վեր ելեք,
Ով արթուն է ձի թամբեք,
Թող իմանան եկել ենք մենք:
Եղել ենք, կանք ու կլինենք
Ու թե դժվար պահեր լինեն,
Երգով ու նվագով պիտի հաղթահարենք:

Հուհ-Հահ, Հուհ-Հահ

I bring the beat and the fun
The story has just began
Come to my reality, love and unity
I hear the strings of kanon,
The sound that’s calling me home
The pages of history are my destiny.

Ով քնած է վեր ելեք,
Ով արթուն է ձի թամբեք,
Թող իմանան եկել ենք մենք:
Եղել ենք, կանք ու կլինենք
Ու թե դժվար պահեր լինեն,
Երգով ու նվագով պիտի
Հաղթահարենք:

Show more
0 Comments sort Sort By